PROJECTS

PRINCIPLE

งานเปิดตัวชื่อและLogo ใหม่ของ Principal อย่างเป็นทางการ ผู้ร่วมงานจะเป็นผู้บริหารและ Partner ต่างประเทศ โดยการออกแบบงาน มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับแบรนด์ พร้อม Gimmick ที่แปลกใหม่และทันสมัย สร้างความน่าสนใจให้กับแขกผู้มาร่วมงาน รวมถึงงานพิธีการและโชว์ภายในงานที่สร้างความประทับใจให้กับแขกทุกคน