PROJECTS

THAILAND POST

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้นำด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย มาให้บริการและคำแนะนำการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ พร้อมบริการใหม่ Prompt Post สำหรับลูกค้ากลุ่ม e-Commerce และผู้สนใจในงาน e-Biz Expo Asia 2017