PROJECTS

SCBLIFE FAMILY FUN FESTIVAL 2

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เชิญชวนครอบครัว SCBLIFE ชมภาพยนตร์เรื่องโปรด พบกับซุ้มเกมที่มามอบความสนุกพร้อมรับของที่ระลึกที่มอบให้จากใจเพื่อครอบครัว SCBLIFE