PROJECTS

NEXCARE "แคร์ใครให้เน็กซ์แคร์"

การเปิดตัวแคมเปญ Nexcare The Culture of Giving กับกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย และสิ่งสำคัญในงานนี้คือการออกแบบรูปแบบงานเพื่อให้ "การบริจาค" เข้าถึงได้กับทุกคน